Działalnością podstawową obu bibliotek - Biblioteki w Krościenku Wyżnym i filii w Pustynach, jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru. Wszystkie książki i czasopisma opracowywane są w systemie komputerowym MAK+. Dzięki temu Czytelnicy mogą przeglądać nasz katalog i rezerwować książki on-line.

Zapisy do biblioteki i wydanie pierwszej Karty Czytelnika jest bezpłatne.

Oprócz działalności podstawowej biblioteki organizują zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty rękodzieła, szkolenia komputerowe, wystawy itp.

Księgozbiór

GBP w Krościenku Wyżnym oraz filia w Pustynach posiada księgozbiór liczący ponad 19 tys. woluminów. Obejmuje on literaturę piękną polską i obcą, literaturę dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne oraz literaturę popularnonaukową.
Posiadamy także wydzielony księgozbiór podręczny: słownikowo-encyklopedyczny i wydawnictwa regionalne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników rocznie do biblioteki wpływa kilkaset tytułów nowych książek.

Bezpłatny dostęp do Internetu

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym oraz w filii w Pustynach można bezpłatnie skorzystać z Internetu.

Biblioteka główna udostępnia Czytelnikom 9 komputerów, natomiast filia w Pustynach 5.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.

Biblioteki organizują także bezpłatne szkolenia z podstawowej obsługi komputera.