Biblioteka w Krościenku Wyżnym wpisana jest w historię miejscowości już od 1890 roku, kiedy to ksiądz Wojciech Michna założył pierwszą bibliotekę z księgozbiorem dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Nieznana była dokładna jego liczba, wiadomo tylko, że był on podzielony na trzy działy: historyczny, rolniczy i powieściowy. Ten ostatni cieszył się największym zainteresowaniem. Księgozbiór przechowywano w izbie szkolnej, a wypożyczanie odbywało się raz w tygodniu w miesiącach zimowych. Biblioteka przestała istnieć w okresie I wojny światowej. Trudno ustalić dokładną datę utworzenia biblioteki po wojnie. Wiadomo, że działała już w latach 50-tych., gdyż z 1953 r. pochodzi informacja, że w Krościenku funkcjonował punk biblioteczny będący filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie, a pierwszy zapis z obecnie dostępnych ksiąg inwentarzowych mówi, że w 1956 roku placówka funkcjonowała już jako Biblioteka Gromadzka. Początkowo pomieszczenia biblioteki zlokalizowane były na poddaszu domu gromadzkiego. W latach 60-tych bibliotekę przeniesiono do budynku po spółdzielni mleczarskiej. Poprawie uległy warunki lokalowe, ale biblioteka nadal borykała się z wieloma problemami. Pomieszczenie było źle oświetlone i ogrzewane węglem. Dodatkowo często z powodu niedostatecznego wynagrodzenia, zmieniały się osoby pełniące obowiązki bibliotekarza.

Pod koniec lat 60-tych księgozbiór przeniesiono do nowego budynku OSP. Bibliotekę umieszczono na poddaszu tego obiektu. Ze środków Gromadzkiej Rady Narodowej zakupiono część regałów oraz niezbędny sprzęt i meble. Księgozbiór liczył wtedy ponad 4 tys. woluminów.

W 1975 r. z powodu zmian administracyjnych państwa, instytucja zmieniła nazwę na Wiejską Bibliotekę Publiczną – Filię Gminnej BP w Korczynie.

W 1988 r. instytucja została przeniesiona do wybudowanego w tym czasie Domu Ludowego. Do dyspozycji biblioteki były dwa duże pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku. Znacznie poprawiło to warunki pracy placówki. W jednym pomieszczeniu znajdowała się wypożyczalnia, a w drugim czytelnia. Zakupiono także nowe regały, krzesła i stoliki.

Rok 1995 przyniósł kolejne zmiany. Ze względu na potrzeby lokalowe Urzędu Gminy, biblioteka została przeniesiona do Domu Parafialnego, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zmienił się także status instytucji - została Gminną Biblioteką Publiczną w Krościenku Wyżnym.

Podstawowym problemem biblioteki stał się niewielki metraż wypożyczalni.

W pomieszczeniu o powierzchni 46 m2 mieści się księgozbiór liczący prawie 13 tys. książek, kącik czytelniczy oraz funkcjonująca od 2005 roku - Czytelnia Internetowa Ikonk@.

W 1998 r utworzona została filia w Pustynach.

Od 2002r. biblioteka w Krościenku Wyżnym jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, zorganizowaną w formie instytucji kultury.

Od 1971 do 1998 roku kierownikiem biblioteki był Stefan Pudłowski, a od 1998 r. do 2005 r. Aneta Terefenko.