Poszukiwacze książkowych historii to cykl wydarzeń zachęcających do czytania, organizowany w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w spotkaniach autorskich z Wojciechem Cesarzem i Krzysztofem Petkiem. Odbył się także Festiwal Lektur dla klas piątych i szóstych oraz spotkanie z odkrywcami historii.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.
BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność