9 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Liput, promujące Jej najnowszy tomik poezji pt. „Zasięg nieobecności”.

Czwartkowy wieczór licznie zgromadził mieszkańców naszej gminy oraz przyjaciół i znajomych samej poetki. Wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać m.in. z-cę wójta Jana Omachla, radnych gminy na czele z wiceprzewodniczącym Stanisławem Wierdakiem, a także dyrektorów jednostek organizacyjnych. Znaczna część utworów zapisanych w najnowszym tomiku, ma charakter wierszy białych, ale są też rymowane, których tekst wykorzystywany jest do muzycznych interpretacji. Spotkanie uświetnił występ bieszczadzkiego barda- Piotra Rogali, który przełożył na ścieżkę muzyczną teksty wierszy M. Liput. Większość utworów ma charakter melancholijny, skłaniający do przemyśleń i zadumy, ale poetka pisze też humorystyczne bajki dla dzieci. Kilka z nich mogliśmy posłuchać w czasie spotkania. Tomik z bajkami pt. „Leśny chór” ukazał się rok temu. Małgorzatę Liput poznaliśmy nie tylko jako poetkę wspaniałych tekstów, ale również jako mistrzynię pędzla. Otóż podczas spotkania można było obejrzeć obrazy przedstawiające różną tematykę. Pierwszy obraz autorka namalowała 2 lata temu, który przedstawia zachód słońca. Jak sama twierdzi: „Człowiek nie wie co potrafi dopóki nie spróbuje”, gdyż sama nie wierzyła, że spod Jej pędzla mogły wyjść tak wspaniałe prace, które wzbudzały zachwyt wśród zebranych. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było współorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”. Wystawę obrazów M. Liput można obejrzeć w siedzibie biblioteki. Serdecznie zapraszamy.