Uroczysty Wieczór Patrioty zakończył realizowany przez naszą bibliotekę projekt "Razem dla Niepodległej". Była promocja książki, koncert oraz oczywiście Krościeńskie wesele.

 

Tak uczciliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.