20 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym odbyło się uroczyste podsumowanie 5. edycji projektu edukacyjnego skierowanego do osób dorosłych - "O finansach w bibliotece". Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni bibliotekarze z powiatu krośnieńskiego. Spotkanie swoim występem uświetniło Koło Teatralne działające przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, którego opiekunem jest Katarzyna Marszałek.

Celem projektu był wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii wśród dorosłych mieszkańców naszej gminy. W spotkaniach wzięło udział 41 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup. Trzy z nich uczestniczyły w szkoleniach w bibliotece w Krościenku Wyżnym, natomiast dwie w filii w Pustynach. Każda grupa uczestniczyła w pięciu szkoleniach tematycznych o różnym poziomie zaawansowania.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie.